הנני\ו מבקש\ים את חברותנו לחוג למוסיקה קאמרית בחיפה, עבור אנשים
לפי פרטי\נו* הרשומים לעיל.

נא ליצור עימנו קשר

מאת
.מס ת"ז
כתובת
טלפון
Email